Searching for text: JavaScript

E-DOCUMENT LOCATOR (EDL) SYSTEM

Sila Masukan Nama Jabatan / Kementerian :

SENARAI KEMENTERIAN - MK10-
Istana Negara Jabatan Perdana Menteri (JPM) Kementerian Kewangan (KKEW) Kementerian kerja Raya (KKR) Kementerian Kesihatan (KSM)
Kementerian Pembangunan Luar Kementerian Luar Negara (KLN) Kementerian Belia dan Sukan (KBS) Kementerian Dalam Negeri (KDN) Kementerian Pelancongan
Kementerian Penerangan Malaysia Kementerian Pertahanan Malaysia Kementerian Pendidikan Kementerian Pengajian Tinggi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Kementerian Pengangkutan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi    

NAMA JABATAN KEMENTERIAN KORDINAT RAK QR CODE
Istana Negara
ISTANA NEGARA
1A
Imbas Lokasi Rak

Scan the QR Code with Your Smart Phone
Jabatan Perdana Menteri

JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)

1A
Biro Pengaduan Awam
1A
Biro Tatanegara
1A
Institut Kefahaman Islam Malaysia
1A
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
1A
Suruhanjaya Pencegah Rasuah
1A
Institut Wasatiyyah Malaysia
1A
Lembaga Persekutuan Tanah Persekutuan
1A
Institut Tadbiran Awam Negara
1A
Institut Latihan Malaysia
1A
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
1A
Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji
1B
Imbas Lokasi Rak

Scan the QR Code with Your Smart Phone
Jabatan Peguam Negara
1B
Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
1B
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
1B
Lembaga Tabung Haji
1B
Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan
1B
Majlis Perundingan Ekonomi Negara
1B
Majlis Tindakan Ekonomi Negara
1B
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
1B
Putrajaya Committee on GLC High Performance
1B
Pusat Pengajian Pembangunan Malaysia
1B
Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan
1B
Yayasan Kepimpinan Perdana
1B
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia
1B
Performance Management and Delivery Unit (PEMANDU)
2A
Imbas Lokasi Rak

Scan the QR Code with Your Smart Phone
Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
2A
Pusat Pengajian Pembangunan Malaysia (PPPM)
2A
Unit Penyelidikan Sosio-Ekonomi dan Perancangan Am (SERU)
2A
Unit Perancang Ekonomi (EPU)
2A
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
2A
Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPEIM)
2A
Suruhan DiRaja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan Polis DiRaja Malaysia
2A
Suruhanjaya Mengikut Prosedur Operasi, Kaedah-Kaedah atau Peraturan-Peraturan Pengendalian Pemeriksaan Tubuh Berkenaan dengan Penangkapan dan Penahanan oleh Polis
2A
Suruhanjaya DiRaja untuk Menyiasat Kematian/Kecederaan
2A
Suruhanjaya Siasatan
2A
Suruhanjaya Siasatan Mengenai Rakaman Klip Video Mengandungi Imej
2A
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)
2A
Jabatan Audit Negara
2B
Imbas Lokasi Rak

Scan the QR Code with Your Smart Phone
Laporan Ketua Audit Negara
2B
Tribunal Perkhidmatan Awam
2B
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
2B
Jabatan Perangkaan
3A - 5B
Imbas Lokasi Rak


Bank Negara Malaysia (BNM)
KEMENTERIAN KEWANGAN (KKEW)
6A
Imbas Lokasi Rak

Jabatan Akauntan Negara
6A-6B
Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
6B
Imbas Lokasi Rak

Institut Penilaian Negara
6B
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
6B
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN)
6B
International Shariah Research Academy For Islamic Finance (ISRA)
7A
Imbas Lokasi Rak

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
7A
Suruhanjaya Sekuriti
7A
Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)
7A
Labuan Offshore Financial Services Authority
7A
Yayasan Tun Abdul Razak
7A
Malaysia Financial Planning Council
7A
Danaharta
7A
Institut Kejuruteraan Malaysia
KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)
7A
Imbas Lokasi Rak

Institut Kerja Raya Malaysia (IKRAM)
7A
Lembaga Jurutera Malaysia
7A
Lembaga Lebuhraya Malaysia
7A
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
7A
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KSM)
7A
Imbas Lokasi Rak

Institut Kesihatan Umum
7A
Institut Penyelidikan Perubatan
7A
Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan
7B
Imbas Lokasi Rak

Jabatan Kesihatan Awam
7B
Institut Penyelidikan Tingkahlaku Kesihatan
7B
Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia
7B
National Cancer Patient Registry
7B
National Mental Health Registry
7B
National Suicide Registry Malaysia
7B
National Cardiovascular Disease Database
7B
Malaysian National Neonatal Registry
7B
Institut Kemajuan Desa (INFRA)
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR
7B
Imbas Lokasi Rak

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) / Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)
7B
Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
7B
Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
7B
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
7B
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
7B
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
7B
Lembaga Penyatuan Dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA)
7B
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
7B
Kolej Poly-Tech Mara
7B
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
7B
Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA)
7B
Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA)
7B
Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka (JENGKA)
7B
Kementerian Luar Negeri (Diplomatic And Consular List)
7B
ASEAN
KEMENTERIAN LUAR NEGARA (KLN)
8A
Imbas Lokasi Rak

Institute of Southeast Asian Studies
8A
Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri
8A
Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan
8A
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN (KBS)
8A
Imbas Lokasi Rak

Institut  Sukan Negara (ISN)
8A
Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)
8A
Institut Keusahawanan Belia Negara
8A
Majlis Sukan Sekolah Malaysia
8A
Majlis Belia Malaysia
8A
Perbadanan Stadium Merdeka
8A
Agensi Anti Dadah Malaysia
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)
8A
Imbas Lokasi Rak

Ikatan Relawan Rakyat
8A
Persatuan Mencegah Dadah Malaysia
8A
Jabatan Imigresen Malaysia
8A
Jabatan Pendaftaran Negara
8A
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia
8A
Jabatan Penjara Malaysia
8A
Jabatan Pertahanan Awam
8A
Percetakan Nasional Berhad
8A
Polis Diraja Malaysia
8A
Akademi Seni Budaya
KEMENTERIAN PELANCONGAN
8B
Imbas Lokasi Rak

Akademi Seni Kebangsaan
8B
Arkib Negara Malaysia
8B
Balai Seni Lukis
8B
Jabatan Kebudayaan Kesenian
8B
Jabatan Muzium Malaysia
8B
Muzium Kesenian Islam Malaysia
8B
Istana Budaya
8B
Perpustakaan Negara Malaysia
8B
Jabatan Warisan Malaysia
8B
Pusat Pelancongan Islam
8B
Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
8B
Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
8B
Pusat Latihan Penyiaran Kebangsaan
KEMENTERIAN PENERANGAN MALAYSIA
9A
Imbas Lokasi Rak

Jabatan Penerangan
9A
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
9A
Filem Negara Malaysia
9A
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan
9A
Radio Televisyen Malaysia
9A
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
9A
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
9A
Malaysian Development Corporation
9A
Lembaga Tabung Angkatan Tentera
KEMENTERIAN PERTAHANAN (ATM)
9A
Imbas Lokasi Rak

Malaysian Institute Of Defence And Security
9A
Jabatan Latihan Khidmat Negara
9A
Tentera Laut di Raja Malaysia
9A
Institut Penyelidikan Sains Dan Teknologi Pertahanan
9A
Jabatan Pelindung Data Peribadi
9A
Jemaah Nazir Sekolah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
10A
Imbas Lokasi Rak

Majlis Peperiksaan Malaysia
10A
Institut Perguruan Bahasa- Bahasa Antarabangsa
10A
Institut Perguruan / Maktab -Maktab Perguruan
10A
Institut Aminuddin Baki
10A
Dewan Bahasa Dan Pustaka
10A
Majlis Kemajuan Buku Kebangsaan
10A
Agensi Kelayakan Malaysia
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
10B
Imbas Lokasi Rak

Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi
10B
Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara
10B
Jabatan Pengajian Tinggi
10B
Jawatankuasa Latihan Universiti - Universiti Malaysia
10B
Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia
10B
Pusat Sitasi Malaysia
10B
Lembaga Kaunselor Malaysia
10B
Majlis Professor Malaysia
10B
Universiti Putra Malaysia
10B
Universiti Sains Malaysia
10B
Universiti Teknologi Malaysia
10B
Universiti Teknologi Mara
10B
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
10B
Universiti Malaysia Sabah
10B
Universiti Malaysia Sarawak
10B
Universiti Utara Malaysia
10B
Universiti Pendidkan Sultan Idris
10B
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
10B
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
10B
Universiti Malaysia Perlis
11A
Imbas Lokasi Rak

Universiti Malaysia Terengganu
11A
Universiti Malaysia Pahang
11A
Universiti Sultan Zainal Abidin
11A
Universiti Malaysia Kelantan
11A
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
11A
Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia
11A
Kolej Universiti Sains Dan Teknologi Malaysia
11A
Kolej Universiti Kejuruteraan Dan Teknologi Malaysia
11A
KoleJ Universiti Islam Malaysia
11A
Jabatan Pengajian Politeknik Dan Kolej Komuniti
11A
Politeknik Kota Melaka
11A
Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah
11A
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
11A
Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin
11A
Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah
11A
Kolej Komuniti Negeri Melaka
11A
Kolej Komuniti Chenderoh
11A
Kolej Komuniti Arau Perlis
11A
Kolej Komuniti Jasin
11A
Jabatan Pengajian Politeknik
11A
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

11A
Imbas Lokasi Rak

Perbadanan Harta Intelek Malaysia
11A
Suruhanjaya Syarikat Malaysia
11A
Suruhanjaya Koperasi Malaysia
11A
Jabatan Pembangunan Koperasi
11A
Institut Keusahawanan Negara
11A
Majlis Keselamatan Negara
11A
Perbadanan Nasional Berhad
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
11A
Imbas Lokasi Rak

Perbadanan Aset Keretapi
11A
Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya
11A
Institut Maritim Malaysia
11A
Jabatan Penerbangan Awam Malaysia
11A
Jabatan Laut
11A
Jabatan Pengangkutan Jalan
11A
Labuan Bintulu Port
11A
Bintulu Port Holding Berhad
11A
Pejabat Pendaftar Syarikat
11A
Lembaga Pelabuhan Swettenham
11A
Lembaga Pelabuhan Kuantan
11A
Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia
11A
Jabatan Keselamatan Jalan Raya
11A
Institut Perhubungan Raya Malaysia
11A
Lembaga Perlesenan Pengangkutan Jalan
11A
Majlis Galakan Eksport
KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
11B
Imbas Lokasi Rak

Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia
11B
Lembaga Kemajuan Perusahaan Persekutuan
11B
Pembangunan Industri Kecil Dan Sederhana
11B
Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil Dan Sederhana Kebangsaan
11B
Perbadanan Industri Kecil Dan Sederhana
11B
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
11B
Perbadanan Produktiviti Negara
11B
Pusat Daya Pengeluaran Negara
11B
Institut Keusahawanan Negara
11B
Jabatan Kebajikan Masyarakat
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA KELUARGA DAN MASYARAKAT
11B
Lembaga Penduduk Pembangunan Keluarga Negara
11B
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga
12A
Imbas Lokasi Rak

Institut Sosial Malaysia
12A
Yayasan Kebajikan Negara
12A
Jabatan Hal Ehwal Wanita
12A
Jabatan Pembangunan Wanita
12A
NAM Insitute Empower of Women
12A
Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita
12A
Intergrasi Wanita dalam Pembangunan
12A
Lembaga Kebajikan Perempuan Islam
12A
Majlis Kanak-Kanak Malaysia
12A
Persekutuan Persatuan-Persatuan Perancangan Keluarga Malaysia
12A
Majlis Kebangsaan Intervensi Awal Kanak-kanak
12A
INSPIRE Business Journal of the Women's Institute of Management
12A
Jabatan Rukun Tertangga dan Perpaduan Negara
12A
Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

12A
Imbas Lokasi Rak

Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
12A
Jabatan Perikanan
12B
Jabatan Perkhidmatan Haiwan
12B
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
13A
Imbas Lokasi Rak

Institut Penyelidikan Perikanan
13A
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
13A
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
13A
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
13A
Padiberas Nasional Berhad
13A
Northern Corridor Economic Region (NCER)
13A
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
13A
Bank Pertanian Malaysia (BPM) (BTANI)
13A
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD)

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (KPKT)

13A
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
13A
Jabatan Perumahan Negara
13B
Imbas Lokasi Rak

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
13B
Jabatan Kerajaan Tempatan
13B
Malaysian Insitute of Planners
13B
Lembaga Getah Malaysia

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

13B
Rubber Research Institute of Malaysia (RRIM)
13B
Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia
13B
Malaysian Rubber Export Promotion Council
13B
Lembaga Pasaran dan Pelesenan Getah Malaysia
13B
Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM)
13B
Lembaga Minyak Sawit Malaysia.
13B
Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit
13B
Malaysian Palm Oil News Bulletin
14A
Imbas Lokasi Rak

Malaysian Palm Oil News Bulletin
14A
Lembaga Pemasaran Lada Hitam Malaysia
14A
Lembaga Penyelidikan Dan Kemajuan Perusahaan Timah
14A
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
14A
Majlis Kayu Malaysia
14B
Imbas Lokasi Rak

Lembaga Koko Malaysia
14B
Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara
14B
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
14B
Majlis Promosi Perabot Malaysia
14B
Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
14B
Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian
14B
Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia
14B
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
14B
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
14B
Jabatan Perhutanan  (JPSM)
15A
Imbas Lokasi Rak

Jabatan Galian Malaysia
15A
Jabatan Penyiasatan Kajibumi
15A
Pusat Penyelidikan Mineral
15A
Jabatan Mineral Dan Geosains
15A
Jabatan Alam Sekitar
15A
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara Semenanjung Malaysia
15A
Jabatan Parit Dan Tali Air
15A-15B
Jabatan Pengairan Dan Saliran
15B
Imbas Lokasi Rak

Institut Tanah Dan Ukur Negara
15B
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia
15B
Jabatan Taman Laut Malaysia
15B
Jabatan Metereologi Malaysia (MET)
KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI
15B
Jabatan Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia
15B
Majlis Penyelidikan Dan Kemajuan Sains Negara
15B
Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)
15B
Agensi Pusat Remote Sensing Negara (ARSM)
15B
Akademi Sains Malaysia (ASM)
15B
Bahagian Kajian Sains Angkasa
15B
Agensi Nuklear Malaysia (NUKLEAR / MINT)
15B
Jabatan Kimia Malaysia (Kimia)
15B
Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB)
15B
Malaysian Aerospace Council
15B
Pusat Maklumat Sains Dan Teknologi Malaysia (MASTIC)
15B
Taman Teknologi Malaysia (Technology Park Malaysia)
15B
Jabatan Standard Malaysia
15B
Kumpulan Industri Kerajaan Malaysia Bagi Teknologi Tinggi
15B
Yayasan Inovasi Malaysia
15B
       
KE ATAS
Statistik Pelawat :